Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 31 χρόνια από την έκδοση της Ομογενειακής μηνιαίας δίγλωσσης Εφημερίδας ΗΝΑ Hellenic News of America,

Ο πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ελ ληνό-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου

Εύχονται στους ιδιοκτήτες, τους ανταποκριτές και στελέχη, καθώς και στους συνδρομητές υποστηρικτές και διαφημιζόμενους καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον αγώνα για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ομογενών και φιλελλήνων αλλά και με την γενέτειρα Ελλάδα.

______________________________________________________________________________

To the Management and Staff of the Hellenic News of America on its 31st Anniversary.

Keep up the good work to inform, enlighten, entertain and Unite the Greek American and Phil Hellenic community.

Now more than ever, we need an intercommunications mean like the Hellenic News of America for all the societies and organizations around the States.

Bill Mataragas, President                 Dr. Panayiotis Baltatzis, Secretary

bmataragas@yahoo.com