(708) 908-0092
Offices1220 16th St NW Washington, DC 20036
Visit our social pages

Open Letter : Εξοχ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας Αθήνα

April 19, 2023by admin

8 Aυγούστου 2016

Εξοχ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας Αθήνα

Aγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Με την επιστολή αυτή, θέλουμε να Σας ευχαριστήσουμε γιά την άμεση, θετική και αξιέπαινη ανταπόκρι- σή Σας στην εκδήλωση που διοργανώσαμε, σε συνεργασία με την πόλη ”Ελλάδα” (Greece) στα βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης ΗΠΑ, στις 15 Απριλίου 2016, όπου είχαμε την χαρά, γιά πρώτη φορά την ιστορία της Ομογένειας ΗΠΑ, να τιμήσουμε τους κατοίκους της πόλης γιά την απόφαση των προγόνων τους, τον Μάρτιο του χρόνου 1822, να μετονομάσουν την πόλη τους σε ”Ελλάδα” (Greece), ως «ένδειξη τιμής στον αγώνα των Ελλήνων, που ξεκίνησε με την επανάσταση τον χρόνο 1821, γιά απελευθέρωση-ανεξαρτησία, αλλά και γιά όσα η (αρχαία) Ελλάδα πρόσφερε στην ανθρωπότητα, στις τέχνες, στα γράμματα, στον πολι- τισμό, στην Δημοκρατία κ.ά.», όπως αναφέρεται στο ιστορικό της ίδρυσης της πόλης.

Η απονομή εκ μέρους Σας τιμητικής διάκρισης στην πόλη, μαζί με το ευχαριστήριο μήνυμα του πρωθυ- πουργού, εξοχ. Αλέξη Τσίπρα, που επιδόθηκαν από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Επικρα- τείας κ. Τέρενς Κουίκ, στην συγκινητική και αξιόλογη εκδήλωση, ήταν υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας και τιμά όλους μας, τους εντός και εκτός ελληνικής Επικράτειας, ‘Ελληνες.

Αιτήματα δύο δεκαετιών προς την ελληνική Πολιτεία, να αποδόσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην πόλη ”Ελλάδα”, δεν είχαν αποτέλεσμα. Στο διάστημα αυτό, δύο εκατοντάδες ‘Ελληνες υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, μέλη διακομματικών αποστολών της Βουλής κ.ά., επισκέφθηκαν την πόλη Νέα Υόρκη, αλλά ουδέποτε ”καταδέχτηκαν” να πράξουν το αυτονόητο: Να πουν ένα ”ευχαριστώ” στην πόλη ”Ελλάδα”. Κάθε φορά που θέταμε το ζήτημα, αντιμετωπίζαμε αδιαφορία και δικαιολογίες του τύπου ”δεν έχουμε χρόνο”. Αλλά πάντα εύρισκαν αρκετό χρόνο γιά τα ”αυτονόητα”: Να ”τιμήσουν” πολυτελή εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα κ.ά., γεγονότα γνωστά στην ελληνική Ομογένεια και ανάλογα σχολιαζόμενα από αυτήν. Αδι- αφορία συναντούσαμε και από τις διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας στις ΗΠΑ.

Εσείς, μαζί με τον πρωθυπουργό, αντιληφθήκατε την σπουδαιότητα του αιτήματός μας και ανταποκριθή- κατε θετικά. Σημειώνουμε και την άψογη εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην τελετή της 15ης Απριλίου 2016 στο Δημαρχείο της πόλης, από τον υφυπουργό κ. Τ. Κουίκ και τον πρόξενο της Ελλάδας (Νέα Υόρκη) κ. Μανώλη Κουμπαράκη.

Κύριε Πρόεδρε,

Θέλουμε να θέσουμε υπόψην Σας και ένα ζήτημα που δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία. Πρόκειται γιά το ζήτημα της ψήφου των εκτός Επικράτειας Ελλήνων. Ενώ το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρή- θηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων, αναφέρει (άρθρο 51, παρ. 4) «Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολό- κληρη την Επικράτεια», η Ελληνική Πολιτεία αρνείται να σεβαστεί το Σύνταγμα και να ψηφίσει τον σχετικό νόμο, που μας δίνει το δικαίωμα να ασκήσουμε το συνταγματικό μας δικαίωμα, με την -ανέξοδη- επιστολική ψήφο. Συνταγματικό δικαίωμα που έχουν και εφαρμόζουν πολίτες- εκτός Επικράτειας- γειτονικών με την Ελλάδα χωρών, αλλά και χωρών άλλων Ηπείρων, συμπεριλαμβανόμενης και της Αφρικής.

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Το 1/3 του συνόλου των Ελλήνων ζει εκτός Επικράτειας. Στο 1/3 του ‘Εθνους, Κόμματα και Βουλή, με διάφορα προσχήματα, αρνούνται το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων (φορολογούμενων και στην Ελλάδα) πολιτών που ζουν εκτός Επικράτειας. Κατά καιρούς προβάλονται διάφορα ασοβάρευτα επιχειρή- ματα του είδους ”να κάνουμε απογραφή-καταγραφή των εκτός Επικράτειας πολιτών” ή (υποθετικά) ”να ψηφίζουν οι απόδημοι ‘Ελληνες σε κάλπες στα κατά τόπους Προξενεία” ή ”δεν μπορούν με την ψήφο τους

να επηρεάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα”. Μα είμαστε ήδη γραμμένοι, ως πολίτες με ελληνική ιθαγένεια, στα Δημοτολόγια στην Ελλάδα, οι γεννηθέντες στην Ελλάδα. Είμαστε το μεγαλύτερο ποσοστό της ”αποχής” στις βουλευτικές εκλογές. ‘Εχουμε ήδη το δικαίωμα να ψηφίζουμε, αλλά θα πρέπει, ξοδεύοντας ένα σημα- ντικό ποσό, να ταξιδεύσουμε στην Ελλάδα.

Ακούμε συχνά αξιωματούχους της Ελλάδας να ομιλούν θερμά γιά την προσφορά των απόδημων Ελλή- νων. Ακούμε εκκλήσεις ”βοηθήστε την Ελλάδα, επενδύστε στην Ελλάδα” κ.ά. Εμείς βοηθούμε την Ελλάδα πάντα. Αλλά η Ελλάδα, δυστυχώς, μας θεωρεί ακόμα πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αφού δεν μας δίνει το αυτονόητο συνταγματικό μας δικαίωμα, αυτό της επιστολικής ψήφου.

Ως η μόνη τριτοβάθμια ελληνική Οργάνωση στις ΗΠΑ και πιστεύοντες ότι εκφράζουμε την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ομογενών, Σας καλούμε κ. Πρόεδρε, ως Πρόεδρο όλων των -εντός και εκτός- Ελλήνων, να συγκαλέσετε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, τους οποίους να θέσετε προ των συνταγματικών τους υπο- χρεώσεων-ευθυνών, ώστε να πράξουν το αυτονόητο: Να ψηφίσουν τον Νόμο γιά την -ανέξοδη- επιστολική ψήφο των εγγεγραμμένων στα Δημοτολόγια στην Ελλάδα, Ελλήνων πολιτών που ζουν εκτός Επικράτειας, όπως το Σύνταγμα (άρθρο 51, παρ. 4) ορίζει.

Κύριε Πρόεδρε,

Πολιτικοί και Κόμματα, μας κοροϊδεύουν γιά δύο δεκαετίες στο ζήτημα της ψήφου, γι’ αυτό απευθυνό- μαστε σε Εσάς, ως εκπροσωπούντα το ‘Εθνος, λαμβάνοντας υπόψην ότι ορκιστήκατε ”…να φυλάσσετε το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνείτε για την πιστή τους τήρηση…”. Και μέσα στο Σύνταγμα υπάρχει και το άρθρο 51, που -με διάφορα μικροπολιτικά, μικροκομματικά και επιζήμια γιά την Ελλάδα προσχήμα- τα- δεν εφαρμόζεται. Πιστεύουμε ότι θα πράξετε το αυτονόητο, σεβόμενος το συνταγματικό δικαίωμα του 1/3 του ‘Εθνους των Ελλήνων που ζει εκτός Επικράτειας και θα δώσετε λύση στο ζήτημα της ψήφου, σε σύσκεψη -υπό την προεδρία Σας- των πολιτικών αρχηγών. Είναι ένα να ζήτημα που δεν έχει τακτοποιηθεί και εκτιμούμε ότι δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία.

Με την ευκαιρία Κύριε Πρόεδρε,

Σας προσκαλούμε επίσημα στην δεύτερη (και μεγάλη) εκδήλωση που προγραμματίζουμε γιά να τιμήσου- με τους πρώτους ‘Ελληνες μετανάστες στην αμερικάνικη ‘Ηπειρο, που ήρθαν στις 26 Ιουνίου 1768, στην πόλη του Αγίου Αυγουστίνου, στην βορειοανατολική Φλόριδα των ΗΠΑ.

Δυστυχώς, όπως και στην περίπτωση της πόλης ”Ελλάδα” (Greece), πολλαπλές αιτήσεις μας προς την Ελληνική Πολιτεία δεν είχαν εισακουσθεί, γιά 2-3 δεκαετίες. Γιά πρώτη φορά εφέτος, η παρούσα κυβέρνη- ση αντιλήφθηκε την σπουδαιότητα του ιστορικού γεγονότος, ότι είμαστε η πρώτη ”εθνική ομάδα-μειονότη- τα” ως μετανάστες (ομαδικά) στην αμερικάνικη ‘Ηπειρο και ανταποκρίθηκε στην πρώτη (μικρή) εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 28 Φεβρουαρίου 2016, στην ιστορική πόλη, εκπροσωπούμενη από τον υφυπουργό κ. Τέρενς Κουίκ. Το δε γεγονός ότι ‘Ελληνας μετανάστης δημιούργησε -λίγα χρόνια μετά την άφιξη των πρώτων μεταναστών- και το πρώτο (ξύλινο) σχολείο στην επικράτεια των ΗΠΑ (1778), στην ιστορική πόλη του Αγίου Αυγουστίνου (ο από Αρκαδία καταγόμενος Ιωάννης Γιαννόπουλος), ενώ η κόρη του, Μαρία, ήταν η πρώτη δασκάλα σε αυτό, μας τιμά ιδιαίτερα ως ‘Εθνος.

Αν ως ‘Εθνος είχαμε τιμήσει όλα αυτά τα χρόνια και προβάλει ανάλογα την υπόθεση του Αγίου Αυγου- στίνου, η εικόνα της Ελλάδας στις ΗΠΑ θα ήταν πολύ διαφορετική, πολύ θετική και πολύ ανώτερη.

Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας, ώστε να απευθύνουμε και αντίστοιχη πρόσκληση στον/στην, νέο/νέα, πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 2017, γιά να τιμηθούν οι πρώτοι ‘Ελληνες μετανάστες στην αμερικάνικη ‘Ηπειρο, σε εκδήλωση 25-26 Ιουνίου 2017, στην συμπλήρωση της 249ης (και αρχή της 250ης) επετείου της άφιξης των πρώτων Ελλήνων μετα- ναστών, με την παρουσία των προέδρων Ελλάδας και ΗΠΑ. Η προετοιμασία τέτοιας εκδήλωσης (με συνο- δευτικές εκδηλώσεις προβολής της Ελλάδας σε διαφορετικές πόλεις των ΗΠΑ) απαιτεί χρόνο. Και η έγκαιρη ανταπόκρισή Σας θα μας βοηθήσει στην αρτιότερη προετοιμασία και στον συντονισμό ενεργειών γιά την -πολύ πιθανή και ευελπιστούμενη- παρουσία και του/της πρόεδρου των ΗΠΑ.

Ευχόμενοι υγεία και μακροημέρευση, αναμένουμε. Με τιμή,

Βασίλης Ματαράγκας

Πρόεδρος

Σημ.: Παρακαλούμε, οποιαδήποτε ανταπόκρισή Σας να μας διαβιβαστεί μέσω του γεν. Προξενείου της Ελλά- δας, στην Τάμπα Φλόριδας ή στο Σικάγο.

https://hanc.us/wp-content/uploads/2023/04/hanc-logo.png