Ο Πρόεδρος

Β.Ματαράγκας                                          Δρ. Π. Μπαλτατζής